NiVi_svart tagline_179x68

NiVi och Eventful i strategiskt samarbete

Eventful

NiVi AB tecknar samarbetsavtal med Eventful AB och stärker sitt erbjudande som oberoende verksamhetsutvecklare inom skolområdet. Tillsammans kommer NiVi och Eventful erbjuda sina kunder heltäckande skolutvecklingsprojekt.

Med det strategiska samarbetet med Eventful får vi på NiVi tillgång till Eventfuls närvaro på marknaden, deras spetskompetens på molntjänster och integrationslösningar säger NiVi:s VD Viktor Dellmar.

Vi på Eventful AB har länge sökt ett partnerskap med någon som kan komplettera vår erbjudande och med vårt samarbete med NiVi har vi hittat rätt. Vi kommer att utöka vårt kunderbjudande med projektledning och ledningsarbete - bitar som vi och våra kunder saknat - säger Eventful:s VD Andreas Eng.

NiVi AB startade sin verksamhet december 2016 och arbetar med skol- och verksamhetsutveckling. Med NiVi:s kunskap, erfarenhet och helhetssyn, samt med deras strategiska samarbeten kan NiVi erbjuda heltäckande skolutvecklingsprojekt som genomförs på rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet.

Eventful AB  är Sveriges ledande experter på molntjänster för bland annat skolverksamhet och hjälper sina kunder att införa Microsoft Office365 och Google G Suite och att lägga ert systempussel och koppla samman era skolsystem. Eventful har 9 medarbetare och kontor i Enköping.