NiVi_svart tagline_179x68

Nytt uppdrag - utvecklingsledare socialtjänst

En socialtjänst med ca 650 medarbetare och med ca. 1 miljard kronor i omsättning har bett oss kliva in i rollen som utvecklingsledare och förvaltningsledare under hösten och våren.

Den aktuella verksamheten har problem gällande bl.a verksamhetsprocessernas koppling till verksamhetsstöjdande IT-system, systemförvaltning hantering av utvecklingsprojekt samt ledning och styrning etc.

Vi ska kartlägga och utforma verksamhetsprocesser och organisation inom hela socialtjänsten, arbetsleda personal och tillse att de IT-stöd som används utvecklas utifrån verksamhetens behov och krav.

Vi ser verkligen fram emot att ta oss an detta uppdrag som ligger helt i linje med vår affärsidé som är att med helhetssyn utveckla arbetssätt och effektivitet oavsett verksamhetsområde.