NiVi_svart tagline_179x68

Nytt uppdrag - skoladministrativ system - från behov till nytta

Vi har fått ett nytt spännande uppdrag av en kommun i Mälardalsområdet. Vi ska hjälpa dem att på kort tid beskriva deras verksamhetsbehov och krav, göra en upphandling och sedan införa den upphandlade lärplattformen i de skolor som är i kommunal regi - 11 grundskolor och 1 gymnasieskola.

Den nya lärplattformen ska vara på plats vid skolstart i augusti 2018. Uppdraget påbörjas omgående och kommer att omfatta vårt hela erbjudande - vi kommer bl.a att förbereda förändringsarbetet med vår metod Bäddhjälpen, tillse att alla verksamhetssystem samverkar på ett optimalt sätt - vi kallar det Systempusslet och inte minst - vi kommer att tillse att alla bitar ligger på plats i Skolpusslet.