NiVi_svart tagline_179x68

Förlängt uppdrag för en socialtjänst

Vi får en förlängning av pågående uppdrag som Utvecklingsledare och Förvaltningsledare i en socialtjänst i en Stockholmskommun. Vi ska arbeta med verksamhetsutveckling, projektledning och ledarskap. Under arbetet ska en systemförvaltningsorganisation utarbetas och bemannas, parallellt med att det löpande förvaltningsarbetet ska utföras. Uppdraget är på halvtid och förlängt med 7 månader.