NiVi_svart tagline_179x68

ni har behov
vi har metoderna

______________________________________________
 

En del människor tänker i form av problem, vi tänker i form av lösningar.

beprövade metoder och bred erfarenhet

Vi har inte enkla lösningar på alla problem, men vi vet att de flesta problem går att lösa! 
Med bred erfarenhet från verksamheter i offentlig sektor och i näringsliv är vi säkra på att vi har de metoder och den kompetens som krävs för att hjälpa er med lyckade satsningar på skolutveckling och verksamhetsutveckling.

Varför chansa när ni kan fråga oss på NiVi om råd?

kan vi hjälpa till i er förändringsresa?

Från behov till verksamhetsnytta - hur gör man? Fråga oss - vi vet hur en förändringsresa bör startas och hur man tar sig till målet utan onödiga omvägar.

Några saker att tänka på vid all form av förändring är t.ex:

 • Vad ska uppnås med förändringen?
 • Vem leder resan mot målet?
 • Är alla med på tåget?
 • Vad krävs för att ni ska nå målet?
 • Vilka möter er när ni kommer fram?

Kan vi på NiVi hjälpa er i er förändringsresa?

kan vi bädda för er framgång?

Vi på NiVi har en beprövad 3-stegsmetod som hjälper er att bädda för framgång vid utveckling av er verksamhet.

Vår metod: Vi samlar nyckelpersoner i tre arbetsmöten och går igenom frågeställningar som hjälper er att nå framgång i ert förändringsarbete.

Syftet med vår metod är att skapa insikt och förståelse för utmaningar och möjligheter med förändringsarbetet, och inte minst – möjliggöra delaktighet och samsyn samt skapa underlag för beslutsfattande.

Kan vi på NiVi hjälpa er att bädda för er framgång?

är tempen låg?

Har era investeringar skapat den verksamhetsnytta ni tänkt er?

Vi är skolkonsulterna som kan hjälpa er att utvärdera er satsning. Skoltempen är en metod för att utvärdera nyttan av era investeringar i verksamhetssystem för skolan.

Vår metod: Genom intervjuer och verksamhetsbesök och er egen självskattning kan vi se om er investering har prickat rätt eller ej. När vi avslutar vårt arbete överlämnar vi vår analys och en plan för hur ni bör arbeta för att öka temperaturen i er skolutveckling!

NiVi:s Skoltemp utförs alltid till fast pris och priset sätter vi utifrån antal skolor och det finns inga dolda avgifter. 

Kan vi på NiVi hjälpa er att höja temperaturen i er skolutveckling?

vårt erbjudande

strategiska råd

strategiska råd

Utan mål spelar det ingen roll åt vilket håll man går - det kommer ändå att vara åt fel håll.

 • I vilken ände ska ni börja ert förändringsarbete?
 • Hur ska ni träffa rätt i era ambitioner?

Förstudier, nulägesbeskrivningar och grova behovskartläggningar - vi hjälper er att snabbt komma igång med skolutveckling och verksamhetsutveckling.

När ett förändringsarbete ska påbörjas kan vi hjälpa er att bädda för er framgång - vi kan hjälpa er att se till helheten så att alla bitar läggs på plats. Läsa gärna mer i vårt produktblad Bäddhjälpen.

Vi är er oberoende rådgivare när ni ska göra era strategiska val.

behov & krav

behov & krav

Om man inte vet vad problemet är kommer lösningen alltid att vara fel.
Det finns många sätt att beskriva sina behov och krav på - men många av dem missar målet - det blir inte de verkliga behoven som beskrivs, snarare en kombination av "nice to have" och "need to have".

Så här gör vi:

 • Vi genomför kartläggningar och intervjuer.
 • Vår utgångspunkt är att krav och behov bör utgå ifrån strategiska vägval - vi brukar säga att vi kravställer "uppifrån och ner". Genom att göra det hjälper vi er att undvika att gå vilse i detaljer som kanske inte spelar så stor roll när det kommer till kritan.
Vi kan hjälpa er att beskriva era verkliga behov!
systempusslet

systempussLET

Skolans systempussel består av många bitar. Flera IT-system ska samverka på ett smart sätt och vi vet hur man lägger bitarna på plats.
Vi har god kännedom om marknadens skoladministrativa system/lärplattformar och med vårt samarbete med Eventful - Sveriges bästa konsulter på integrationer och molntjänster - kan vi hjälpa er att lägga bitarna på plats i ert systempussel.

Hur ska ert systempussel läggas? 

upphandling

upphandling & avrop

Om ni vet vilka era verkliga behov är det dags att skaffa den lösning ni behöver. 
För att välja rätt lösning på rätt sätt är det lämpligt att först göra  strategiska vägval. Här är några exempel:

 • När det gäller skoladministrativt system - ska det stödja en eller flera skolformer?
 • Ska betygen sättas i det skoladministrativa systemet eller utanför?
 • Var ska studieplanerna hanteras - i det skoladministrativa eller utanför?

I offentlig verksamhet finns det flera upphandlingsformer att välja bland och vi hjälper er att välja den som passar er bäst. 

 • Öppet anbudsförfarande
 • Konkurrenspräglad dialog
 • Förhandlat förande
 • Direktupphandling
 • Avrop på avtal (SKL Kommentus och Kammarkollegiet)
Avrop gör det enklare, snabbare och billigare  att anskaffa nytt skoladministrativa system. Istället för att skriva en omfattande kravspecifikation och genomföra en upphandling kan vi med vår metod hjälpa er att hitta en lärplattform som motsvarar era behov och sedan avropa det. Vi har flera referenser som kan intyga att det är fullt möjligt att gå från "behov till nytt system" på 3 månader! 
projektledning

projektledning

Om man misslyckas med sin planering har man planerat att misslyckas.
Vi har lång erfarenhet av både små, medelstora och mycket stora och komplexa projekt.

Vi har ansvarat för:

 • att införa lärplattformar och molntjänster i kommuner och friskolekoncerner
 • att införa molntjänster som Google for Education och Microsoft Office 365
 • att införa kommunikations-plattform i företag med 45,000 medarbetare
 • att anskaffa och införa lönesystem i organisation med 10,000 med-arbetare
 • att utveckla intranät och webbplatser
 • att outsourca IT-funktioner
 • och mycket mer...

Vi arbetar gärna som huvudprojektledare där vi samordnar, koordinerar och säkerställer att alla parter gör vad som förväntas och överenskommits.

Vi levererar alltid projekt:

 • med rätt kvalitet
 • på rätt tid
 • till rätt kostnad
systemförvaltning

systemförvaltning

Vi hjälper er att etablera en systemförvaltning som fungerar i praktiken.

 • Vem ska ansvara för era verksamhetssystem efter införandet?
 • Vem ger era användare stöd och hjälp?
 • Hur gör ni för att era investeringar ska skapa största möjliga nytta i er verksamhet?
Utan en fungerande systemförvaltning kommer era investeringar inte att skapa den nytta ni tänkt er.
 

Under ett införande av nytt IT-stöd måste ni tidigt bestämma er för vilka som ska ansvara för lösningen under hela dess livstid och detta ska organiseras.

Systemförvaltning kan verka svårt, men det behöver det inte vara - vi gör det svåra enkelt, och vår modell för systemförvaltning fungerar i praktiken.