NiVi_svart tagline_179x68

ligger bitarna på plats i ert skolpussel?

______________________________________________
 

Alla passar någonstans - men inte alltid i samma pussel.

HUR SER ERT SKOLPUSSEL UT?

Skolan är en komplex verksamhet och det är många bitar som måste vara på plats. Vi kan hjälpa er att lägga bitarna på plats i ert skolpussel.

Det behövs inte bara IT-system för att verksamheten ska fungera bra - man måste också bestämma sig för hur systemen ska användas och det kan vi hjälpa till med! 
  • Har ni styrdokument som beskriver hur ni ska arbeta för att uppnå likvärdighet när det gäller t.ex. pedagogisk planering, uppgifter, bedömning och betyg?
  • Har ni lagt bitarna på plats i systempusslet så att ni slipper onödiga dubbelinmatningar av samma information?
  • Vem ansvarar för - och kvalitetssäkrar - era verksamhetssystem och dess användning?

Fråga oss om råd - vi är skolkonsulter och vi vet hur man lägger bitarna på plats i skolpusslet!

Skolpusslet med åtta bitar

skolpusslets åtta bitar

NiVi skolpussel lärares arbete

lärares arbete

För att elever ska lyckas behöver skolan konkretisera kunskapskraven i undervisningen och de uppgifter som bedöms.

Det är viktigt att ha funktionella och effektiva verksamhetsystem liksom rutiner för det administrativa arbete lärare utför när bedömningar och betyg dokumenteras. 


Låt oss hjälpa er att skapa ett flöde präglat av transparens, likvärdighet och rättssäkerhet!

NiVi skolpussel schema

schema

Låt schemaläggningen skapa goda förutsättningar för utbildningen!
Schemat är det konkreta uttrycket av organisation och tjänstefördelning. Schemat påverkar elevernas upplevelse av skolan, lärares planeringar och utgör grundförutsättning för arbetet med att främja närvaro och åtgärda frånvaro.

Hur ser era schemamässiga förutsättningar ut?

NiVi skolpussel elevakt

ELEVAKT

Elevhälsans kompetenser samverkar i det hälsofrämjande arbetet liksom med insatser för att möjliggöra att alla elever lyckas i skolan.
Elevhälsans arbete och beslutade insatser behöver dokumenteras,  bl.a. ska åtgärdsprogram upprättas för elever som behöver särskilt stöd.

Systemen i vilka man hanterar sådant arbete behöver vara tillförlitliga och funktionella och säkerställa ett arbete i enlighet med de nationella styrdokumenten och att de uppfyller PUL och snart också kraven som ställs i det Europeiska dataskyddsdirektivet som blir lag i Sverige i maj 2018.

Vi kan hjälpa er att skapa ordning och reda i era digitala elevakter!

NiVi skolpussel samarbetsytor

samarbetsytor

Har ni digitala samarbetsytor för den pedagogiska verksamheten?
Spelar det någon roll om man väljer Google G Suite eller Microsoft Office 365?

Var ska man göra vad - i det skoladministrativa systemet eller i samarbetsytan? Kan ni samarbeta digitalt mellan era skolor? Hur stödjer ni det kollegiala lärandet?

Vi vet vilka samarbetsytor och skoladministratriva system som fungerar bra ihop.
Fråga oss om råd!

NiVi skolpussel resultat och analys

resultat & analys

Det systematiska kvalitetsarbetet ska ge er underlag för att formulera mål och driva utveckling!
Har ni den information ni behöver för att fatta rätt beslut? Det finns mycket information i era verksamhetssystem, men hur gör ni för att analysera den? 

NiVi kan hjälpa er att säkerställa tillförlitlig information, följa upp resultat och leda ert förbättringsarbete!

NiVi skolpussel IUP & Studieplan

IUP & STUDIEPLAN

Systemstöd för att planera elevernas fortsatta utveckling ska vara smidigt och tydligt!
Det finns tydliga regler på nationell nivå gällande korrekt och tydlig information gällande elevernas utveckling framåt under hela skoltiden. Gymnasieskolans studieplaner och grundskolans IUP är exempel på sådan planering.

Era system och rutiner behöver ge en bra bild av vägen framåt för alla berörda! 

Har ni lyckats med det, eller strävar ni efter att bli bättre?

Kommunikation NiVi skolpussel

kommunikation & information

Kommunikation och information är oerhört centralt i skolan. 
Det är många som vill bli informerade och många som vill informera och ni har många verktyg att välja bland; det skoladministrativa systemet, samarbetsytorna, hemsidan, intranätet, e-post m.m.

Var bör man göra vad? Vi kan ger er råd.

NiVi systempussel

masterdata & systempusslet

När alla bitarna är på plats i skolans system-pussel skapas förutsättningar för ett effektivt användande av era IT-system.
Undvik risken för manuellt arbete och onödiga dubbelinmatningar av information.

Med vår samarbetspartner Eventful - Sveriges bästa konsulter på skolintegrationer och molntjänster - kan vi hjälpa er att lägga bitarna på plats i ert systempussel.